Často kladené otázky

Elektrostatika nie je vynález, je to prirodzený stav.

Elektrostatika je proces pridávania elektrického náboja do kvapiek kvapaliny, ktoré sú nastrekované na rôzne typy povrchov. Tým je kvapka elektricky silnejšia ako nastriekaný povrch. Funguje to ako dva magnety, ktoré sú k sebe navzájom priťahované, keď je jeden povrch magnetu viac kladne nabitý ako ten druhý.

Jedinečná technológia umožňuje, aby sa elektrický náboj nanášal do vnútra kvapky namiesto pripojenia na vonkajšiu stranu, ako to robia mnohé iné elektrostatické postrekovače. To umožňuje, aby kvapky vydržali nabité dlhšie a aby sa zabezpečilo plné pôsobenie elektrostatickej technológie.

S našim systémom, Vám garantujeme dosiahnutie lepších výsledkov, ako pri využívaní súčasných metód alebo zastaraných nástrojov. Veda elektrostatiky je len jedným z prvkov ošetrenia povrchu. Jednoducho povedané, keď rozprašujete roztok, ktorý je správne nabitý elektrostatikou, riešením je dokonalé a rovnomerne nastriekaný objekt po celej ploche.

Spoločnosť Victory Innovations neponúka čistiace prostriedky. Ponúkame iba aplikačné zariadenia, ktoré môžu aplikovať mnoho rôznych druhov čistiacich, dezinfekčných prostriedkov. Ak máte otázky týkajúce sa chemickej kompatibility, kľudne nám napíšte e-mail na adresu info@invines.eu

Vzdialenosť rozprašovania záleží od druhu elektrostatického rozprašovača. Pri ručnom modely VP200ES je rozsah 0,5 – 1 metra.

Pri chrbotom modely VP300ES je rozsah 1 – 2,5 metra. Všetko záleží od zvolenej trysky.

Pri aplikácii roztoku na báze vody elektrostatickým postrekovačom nie je potrebné dotýkať sa alebo utierať povrchy (v závislosti od striekaného roztoku), čo poskytuje jedinečnú a účinnú metódu aplikácie.

Áno.

Naše postrekovače poskytujú ekologický prístup k dezinfekcii z dôvodu ušetreného času, ale aj pri znižovaní množstva použitého roztoku, až o 1/3 . Za pomoci našich elektrostatických rozprašovačov vytvárame bezpečnejšie prostredie pre ľudí, ktorí pracujú, žijú a hrajú sa!

Existuje veľa premenných, ktoré majú vplyv na uschnutie aplikovanej plochy, ako je teplota, vlhkosť a veľkosť častíc.

Tryska Victory Vám umožňuje vybrať si z troch rôznych častíc, ktoré rozprašujú látku v 3 rôznych veľkostiach. 40/80/110 mikrónov.

Áno. 1

6,8 voltová lítium-iónová batéria (VP20A), ktorá je dodávaná s prístrojom VP200ES.

Táto batéria umožňuje 4 hodiny nepretržitej prevádzky. Nabíjací balík je súčasťou každého elekrostatického postrekovača.

Áno v našom e-shope TU si môžete si zakúpiť ďalšiu batériu s kapacitou 6800MaH a 16,8 voltov (VP20B), ktoré vám umožnia nepretržitú prevádzku po dobu 8 hodín. V e-shope nájdete aj ďalšie príslušenstvo pre elektrostatické postrekovače VP200ES a VP300ES.

Záruka je dva roky.

iDry SK s.r.o. bude bezplatne opravovať alebo vymienať všetky chyby spôsobené chybnými materiálmi alebo spracovaním po dobu dvoch rokov odo dňa zakúpenia. Táto záruka sa nevzťahuje na poruchu dielcov v dôsledku nečistenia trysiek, bežného opotrebovania alebo zneužitia náradia.

Ďalšie podrobnosti o pokrytí záruk a záručných opravách nám pošlite na adresu info@invines.eu

Záruka sa ďalej nevzťahuje na škody spôsobené, ak boli opravy vykonané neprofesionálnym prístupom.

Výmena nálepky : Ak už nebudete Vaše výstražné štítky vedieť prečítať, pošlite nám e-mail na adresu info@invines.eu a požiadajte o bezplatnú výmenu.

Nákupný košík