Postrekovač – Vlastnosti

BEZDOTYKOVÁ APLIKÁCIA

Pri aplikácii roztoku na báze vody elektrostatickým postrekovačom nie je potrebné dotýkať sa alebo utierať povrchy  (v závislosti od striekaného roztoku), čo poskytuje jedinečnú a účinnú metódu aplikácie.

ELEKTROSTATICKÉ OBALENIE

Pri aplikácii roztoku, ktorý je nabitý elektrostatickým nábojom, výsledkom je dokonale nastriekaný povrch. Elektrostatika nie je vynálezom, je to prirodzený stav. Využívame tento elektrický jav a poskytujeme  patentovaný prenosný systém pre širšie a bezpečnejšie používanie.

DOBA ZOTRVANIA

Veľkosť trysky 40 mikrónov je zámerná, aby sme zabezpečili požiadavky na ňu kladené a  to „zabíjanie patogénov“ pri minimálnej spotrebe kvapaliny s maximálnym účinkom.

PRENOSNOSŤ

Prenosnosť elektrostatických postrekovačov nebola nikdy predtým videná a náš revolučný  ručný postrekovač si môžete zobrať všade so sebou. Sú ľahké a bezšnúrové a dodávame ich v profesionálnom plastovom kufri.

ZNÍŽENIE KRÍŽOVEJ KONTAMINÁCIE

Krížová kontaminácia môže byť značne znížená, pomocou bezdotykovej vlastnosti postrekovačov. Povrchu sa nedotknú handry alebo ľudské ruky, preto sa baktérie nepresunú z jedného miesta na druhé.

RÝCHLE A ÚČINNÉ

Použitie elektrostatických postrekovačov umožní rýchlu a účinnú dezinfekciu/sanitáciu. Je to kvôli elektrostatickému náboju, ktorý umožňuje pokryť skryté a tmavé oblasti, ale tiež umožňuje pokryť veľkú oblasť v malom rozmedzí času.

Nákupný košík